Preview Mode Links will not work in preview mode

Film Fans Podcast


Dec 24, 2018

Tijdens de laatste dagen van het jaar verloopt altijd alles een beetje chaotisch. Zo ook onze podcast. Toch verwacht jij als luisteraar gewoon een aflevering op dinsdagavond. Nils, die vorige week ziek op bed lag, heeft daarom toch een poging gedaan om zijn stem terug te vinden. Of hij daarin geslaagd is kun je tijdens onze laatste aflevering van 2018 beluisteren. Een dag te vroeg en daarom geen normale aflevering met nieuws en bioscoopcijfers, maar een top en flop aflevering. De beste, de slechtste, de mooiste en de meest teleurstellende films van 2018 passeren de revue.